Stichting SIG

Locatie:
Beverwijk
twee vrouwen en een meisje buiten

De SIG is een professionele, kleinschalige organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.  

De SIG heeft ruim 700 cliënten, van wie 400 ambulante ondersteuning thuis of aan huis krijgen, circa 350 medewerkers en circa 170 vaste vrijwilligers. Ons werkgebied strekt zich uit van Heemstede en Zandvoort in het zuiden van de regio tot aan Alkmaar in het noorden. We hebben in dit werkgebied (wijk)steunpunten, van waaruit we onze ambulante gezinsondersteuning en woonbegeleiding aan zelfstandig wonende cliënten bieden, een groot aantal 7x24 uurs beschermde woonprojecten voor volwassenen en kinderen/jongeren en voorts diverse (ambachtelijke) dagbestedingsprojecten. We bieden tevens professionele zorg in particuliere (pgb-)woonprojecten en ambulante begeleiding aan ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking.