Stichting ZorgWiel

Locatie:
Nijmegen
kaart van Nederland

Stichting ZorgWiel biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt in kleinschalige woon- en zorgprojecten, die wij woonhuizen of gezinshuizen noemen. Een woon- of gezinshuis is een beschermde woonvorm waarin er voor bewoners dagelijks begeleiding en ondersteuning beschikbaar is.

Een woon- of gezinshuis is de basis, van waaruit ook laagdrempelige ondersteuning en diensten kan worden aangeboden aan mensen die zelfstandig wonen in de wijk, maar af en toe wat hulp nodig hebben, wijkzorg.

ZorgWiel wil uitstralen dat zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking zich nooit geïsoleerd voltrekt, maar een levendig samenspel is van mensen die zorg nodig hebben, hun ouders/familie, professionele begeleiders, buren/vrienden en vrijwilligers (de vier pijlers in het logo van ZorgWiel). In verbinding met elkaar, met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid en met een open houding naar de lokale samenleving geven wij met elkaar inhoud aan het werk van ZorgWiel.