SWZ

Locatie:
Son
Twee personen waarvan één op een rollator

Werken in de gehandicaptenzorg is bijzonder, want onze cliënten zijn bijzonder. Zij hebben niet- aangeboren hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking en/of een (ernstige) meervoudige beperking. Dagelijks vertrouwen zij op de zorg en begeleiding van onze medewerkers. SWZ medewerkers zien het dan ook als een uitdaging om het beste uit hun cliënten te halen, met begeleiding of dagbestedingsactiviteiten, met ambulante hulp of het bieden van zorg op school. Onze medewerkers hebben natuurlijk een opleiding in zorg en/of welzijn, maar vooral een passie voor hun cliënten!

SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen we door mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt; van mens tot mens. Daarom kiest SWZ ervoor om te werken met zelforganiserende teams. Door de medewerker de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en ruimte te bieden om samen met de cliënt invulling te geven aan zorg en ondersteuning, verbetert de situatie voor cliënt en samenleving. Hierbij is het uitgangspunt vertrouwen; vertrouwen in dat medewerkers vanuit hun eigen motivatie en doelen de juiste dingen doen die goed zijn voor de cliënt, zichzelf en een gezond bedrijf. Dat is zelforganisatie voor ons. Van mens tot mens, met hart én hoofd.

Wil je meer weten over werken bij SWZ, kijk dan op: www.werkenbijswz.nl.