twee personen aan het lezen

Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Syndion is er voor mensen – jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We ondersteunen hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen  en mogelijkheden. We voelen ons verantwoordelijk voor de manier waarop we dat werk doen. Vanuit onze missie en visie bepalen drie kernwaarden de inhoud van ons werk:

Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef!

De basis voor Syndion is gelegd in 1967 door ouders. Zij startten de eerste woonlocatie in Dordrecht en een dagverblijf en kinderdagcentrum  in Gorinchem. Ouders spelen binnen Syndion nog altijd een belangrijke rol. In 1996 is Syndion officieel opgericht. 

Onze visie

Cliënt, verwant en medewerker vormen de belangrijkste eenheid voor Syndion. De totale organisatie is erop gericht deze eenheid optimaal te ondersteunen. We zijn binnen en buiten de organisatie blijvend in dialoog. Samen zijn we in beweging om continu te verbeteren en te ontwikkelen.

Onze missie

Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan.

Ons werkgebied

Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, de Alblasserwaard, het Rivierengebied en het Land van Heusden en Altena. Kijk op onze website voor een kaart van ons werkgebied en al onze locaties. Daarnaast wordt aan cliënten ook ondersteuning of begeleiding (ambulant) in hun eigen huis gegeven.