Talant

Locatie:
Heerenveen
th

Talant is met meer dan 300 locaties één van de grootste gehandicaptenzorg-organisaties in Friesland. Alles wat we doen, doen we voor onze cliënten. Verscheidenheid en vermaatschappelijking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. Talant wil dat mensen zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom Talant mensen helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant zetten we ons in om de samenleving te betrekken bij de zorg. Als werkgever investeren we veel in onze medewerkers. Denk hierbij aan het aanbieden van interne opleidingen, doorgroeimogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden.  

Talant is een onderdeel van de Alliade Zorggroep.