Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Locatie:
Utrecht

Visie 2030

De VGN werkt vanuit een visie. Volgens het hart van deze visie, onze droom, heeft Nederland in 2030 een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen. Een samenleving waarin zij een betekenisvol eigen leven kunnen leiden, ongeacht de zwaarte van hun beperking. De invulling van wat een betekenisvol leven is, zal heel verschillend zijn.

Een andere manier van kijken

Het hart van de visie biedt geen een-op-een oplossingen voor alle uitdagingen waar de sector voor staat. Het is een andere manier van kijken, van denken en van doen. Naar het bieden van zorg en ondersteuning in de verschillende netwerken en gemeenschappen waarin mensen met en zonder een beperking leven. Kijkend over grenzen van zorgdomeinen, leefdomeinen en organisaties heen. Dat is een nieuw en spannend pad, maar ook noodzakelijk.

Groeigebieden

Om de visie waar te maken zet de VGN de komende jaren extra in op vier groeigebieden of thema’s:

  1. Leren en ontwikkelen
  2. Werk
  3. Technologie
  4. Maatschappelijke beweging

Randvoorwaarden

Als voedingsbodem bij het werken aan deze groeigebieden fungeren de volgende randvoorwaarden:

  • Een gezonde arbeidsmarkt
  • Goede kwaliteit van zorg
  • Duidelijke wet- en regelgeving
  • Passende bekostiging
  • Goed lopende verenigingszaken