Zozijn

Locatie:
Wilp
Twee mensen in gesprek

De begeleiding en ondersteuning bij Zozijn zorgt ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn wij vindingrijk in het bedenken van oplossingen. Een gelijkwaardige relatie is daarbij het uitgangspunt.

De 2500 medewerkers bij Zozijn, waaronder ondersteuners, begeleiders, gedragswetenschappers, artsen, pedagogisch medewerkers en therapeuten hebben alles in huis om kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen te ondersteunen bij de dingen in het leven die ze niet, of niet zelfstandig meer kunnen.

We werken methodisch en resultaatgericht. Maken gebruik van nieuwe technologieën. En houden steeds in ons achterhoofd dat zorg altijd beter kan. Daarom investeren we veel in ontwikkeling van methodieken en scholing van medewerkers.