Main content

‘Elk kind is een puzzel’

Ambulant begeleider Sasja
Vrouw op voorgrond met op de achtergrond verschillende personen

Sasja is ambulant begeleider op een school voor speciaal onderwijs. Ze begeleidt kinderen van vier tot acht jaar. De kinderen hebben een verstandelijke en lichamelijke beperking. “De blik van een kind dat zich begrepen voelt is onbetaalbaar."

 
"Als begeleider werken wij naast de leerkracht. De leerkracht stuurt de klas aan en wij begeleiden de kinderen met hun eigen individuele zorgvraag. Vaak is dat één op één, maar soms begeleid je ook twee kinderen tegelijk. Wij helpen hen bijvoorbeeld met eten en drinken, knutselen, puzzelen, communicatie of het lezen van een boekje.
 

Zorgplan

Aan het begin van het jaar maken we samen met de ouders en de leerkracht een zorgplan voor elk kind. In dat plan staan de ontwikkelpunten waar we elke dag aan werken. Dat kan zindelijkheid zijn, een verbetering van de communicatie, uitgestelde aandacht of samen spelen. Soms heeft een kind moeite met zelf eten en staat dat centraal. Een jongen kon niet praten toen hij bij ons in de klas kwam. Maar door onze begeleiding en door eindeloos oefenen spreekt hij korte zinnen en kan hij zichzelf steeds duidelijker maken. Dat ontroert me.
 

Vrouw en kind spelen een spel aan tafel

Sasja doet samen met de leerling een spel. Het doel hiervan is de juiste kleur bij de juiste puzzel te zoeken. De leerling kiest het juiste puzzelstukje.

Kind wijst kaartje uit spel aan aan vrouw

Een niet sprekende leerling vraagt met een kaartje uit haar map om een koekje. Ze laat het zien en Sasja leest het voor.

Kring

Als de kinderen 's ochtends het klaslokaal binnenkomen heeft elk kind zijn eigen werkje met ontwikkelingsmateriaal klaarliggen. Wij helpen de leerling daarmee. Daarna gaan we met de kinderen in een kring zitten. De leerkracht zit voor de kinderen, wij als begeleiders tussen hen in. Dan zingen we en behandelen we de dagen van de week volgens een vaste structuur. Al onze gesproken taal ondersteunen we met gebaren en pictogrammen. Daarna verschilt het programma per dag en per kind. De kinderen krijgen individueel logopedie, ergotherapie en fysiotherapie, maar ook gezamenlijk. Ook gaan we samen gymmen en zwemmen. Zo is elke dag weer anders. Dat maakt het werk ontzettend leuk.

Veelzijdig

Je moet het zo zien dat wij de leerling de hele dag helpen met de dingen die hij of zij niet zelf kan. Zonder persoonlijke begeleiding komt een aantal kinderen niet voldoende tot ontwikkeling. Elk kind is een puzzel en het kost doorzettingsvermogen en empathie om de juiste benadering te vinden. Je merkt dat kinderen het erg fijn vinden dat wij er zijn. De blik in de ogen van een kind die zich begrepen of gezien voelt is onbetaalbaar."
 

Vrouw en kind spelen in zandbak

Na een voor de jongen intensieve activiteit gaat de ambulant begeleider samen een ontspannende activiteit doen. Zo verminderen de prikkels en kan hij zich weer herstellen.

Ambulant begeleider van kinderen en jongeren met één of meerdere beperkingen

Beroep

Je zet je in om anderen zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. Je laat mensen merken dat ze ertoe doen. Verder ben je praktisch, communicatief sterk en werk je graag samen.

Je ondersteunt kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en soms gedragsproblemen, en vaak het gezin waarin ze leven. Dit doe je bij hun dagelijkse activiteiten, hun persoonlijke ontwikkeling en in de maatschappij. Dit doe je altijd volgens de afspraken die met de kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers zijn gemaakt. 

Wie werkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, wordt gedurende de dag meegenomen in hele mooie tot hele spannende situaties. Het is elke dag aanwezig, de ene dag meer dan de andere. De nadruk ligt altijd op de succeservaringen en niet op de problematiek. 

Steun geef je ook als ze niet op jou zitten te wachten. Als er probleemgedrag is dan kan dat bijvoorbeeld worden veroorzaakt door psychiatrische problemen, de omgeving waarin iemand leeft, een verslaving of een gedragsstoornis. Een aantal jongeren komt regelmatig in contact met justitie. Je vindt het geen probleem om in conflictsituaties en bij (verbale) agressie professioneel te handelen.

Geen vaste werkplek

Het woord ambulant geeft aan dat je geen vaste werkplek hebt. Je ondersteunt en begeleidt je cliënten op school, op de werkplek of thuis. Daarnaast ben je ook werkzaam op kantoor. Je maakt namelijk een plan voor elke cliënt en houdt bij in een rapport hoe het met haar of hem gaat. Je bespreekt veel met je collega’s en met andere hulpverleners. Dit doe je allemaal om de cliënt (en de familie) de best mogelijke hulp te bieden.

Begeleid zelfstandig wonen

Er zijn verschillende ambulante functies in de gehandicaptenzorg. Er zijn bijvoorbeeld veel jongeren die graag zelfstandig willen wonen. Dit wordt ook wel begeleid zelfstandig wonen genoemd. Zij hebben vaak een (licht) verstandelijke beperking. Als ambulant begeleider help je hen bij dagelijkse bezigheden. De cliënten geven zelf aan waar zij hulp bij willen hebben. Jouw uiteindelijke doel is om hen zo zelfstandig mogelijk te laten leven en wonen. 

Werkbegeleider of jobcoach

Binnen de gehandicaptenzorg kun je ook gaan werken als werkbegeleider. Een werkbegeleider wordt ook wel een jobcoach genoemd. Je helpt cliënten een passende baan te vinden op de arbeidsmarkt. Heb je eenmaal een topbaan voor hen gevonden? Dan blijf je op afstand betrokken. Je evalueert regelmatig de ontwikkelingen. Zijn er problemen op de werkplek? Dan is het aan jou om hier samen met je cliënt een oplossing voor te bedenken. 

Het werk vraagt vaak creatieve oplossingen in de praktijk. Je hebt te maken met veel verschillende mensen die je begeleidt en met wie je samenwerkt. Dat maakt het werk uitdagend en erg afwisselend.
 

Wil je weten welk beroep bij jou kan passen?

Bekijk alle beroepen