‘Deze frisse start voelt heel goed’

Geert Persoonlijk begeleider

Man op voorgrond, meisje met teddybeer op achtergrond
Functie
(Persoonlijk) begeleider van volwassenen met een verstandelijke beperking

Geert begon zijn carrière als kok en werd daarna facilitair manager. Door een reorganisatie werd hij werkloos. Via vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils werd hij gevraagd om als invalkok bij Brownies en Downies te komen werken. Zo ging het balletje rollen en maakte hij zijn carrièreswitch naar de gehandicaptenzorg. “Ik verdien nu minder dan in mijn vorige baan, maar het is zulk mooi en dankbaar werk.”

“Toen ik bij Brownies en Downies met mensen met een beperking werkte, zag ik hoe mooi dat werk is. Het UWV attendeerde mij op deze leer-/werkplek. Ik verdien nu minder, toch was ik gelijk enthousiast. Dit werk is zo mooi en dankbaar.

Zonder pijn

Vorig jaar werkte ik op een plek waar veel zorg gegeven wordt: helpen met douchen, aankleden en het geven van voeding en medicijnen via een sonde. Wanneer ik daar dan een bewoner die niet kan lopen en nauwelijks kan staan kon wassen zonder dat het hem pijn deed, dan voelde dat geweldig.

Man helpt vrouw met opmaken bed
Amanda maakt haar bed zelf op, Geert helpt haar wel even op weg.
Man en vrouw spelen op drumstel
Stimuleren van cliënt om ook zelf iets te ondernemen zoals drummen.

Zelfstandigheid behouden

De bewoners die ik nu ondersteun zijn zelfstandiger. Zij hebben vooral begeleiding nodig. Wel let ik er altijd op dat ze hun zelfstandigheid behouden. Ik neem dus geen dingen over, maar kijk samen met hen hoe zij met een situatie kunnen omgaan. Eén van hen heeft bijvoorbeeld waanideeën en voelt zich vaak onbegrepen. Ik help hem om met zijn emoties om te gaan. Of ik heb gesprekjes met iemand die verdrietig is of juist met ouders van cliënten, die natuurlijk ook hun zorgen en vragen hebben. Dat ik er voor hen kan zijn, vind ik heel mooi.

Tot pensioen

Ik weet niet of ik dit werk 42 jaar geleden, aan het begin van mijn carrière, had willen doen. Ik had toen ook heel mooi werk. Maar nu ben ik heel blij dat ik deze stap heb gemaakt. Ik zie mij dit ook zeker tot mijn pensioen doen. Dat kan ook prima met de hulpmiddelen die er zijn voor als het zwaarder wordt. Deze nieuwe, frisse start voelt voor mij echt heel goed.”

Vrouw schilt aardappels, man kijkt toe
Aanleren en behouden van vaardigheden: Geert helpt Regien bij het bereiden van de maaltijd.
Vrouw en man kijken lachend in de camera
Plezier, vertrouwen en er voor elkaar zijn.