Main content

ABA Huis

Organisatie
Hulp bij kinderen

ABA Huis is een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen en jeugdigen met een gedrags- en ontwikkelingsstoornis.

Wij geloven dat ieder kind zich kan ontwikkelen en richten ons op hun potentieel en talenten zodat zij hun plek kunnen innemen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

We vertrekken vanuit de belangstelling en behoeften van het kind om contact te maken en een veilige basis te creëren. Kinderen kunnen zich alleen ontwikkelen als ze zich veilig en geaccepteerd voelen.

We werken aan concrete doelen, geformuleerd in een Individueel Educatieplan. Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van interactie en communicatie staan daarbij centraal. Van daaruit werken we aan ontwikkeldoelen met betrekking tot leerbaarheid, zelfstandigheid en bij een traject naar (speciaal) onderwijs ook aan schoolse vaardigheden. We kijken daarbij steeds naar het kind: wat kan hij/zij al? Wat heeft hij/zij nodig om een volgende stap te maken?