ABA Huis

Locatie:
Rotterdam
ABA Huis

Het ABA Huis is een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Met de principes van ABA (Applied Behavior Analysis) richten wij ons op het maximaliseren van communicatieve-, sociale- en spelvaardigheden. Op zes locaties (te weten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Den Haag Moerwijk, Den Haag Scheveningen en Amsterdam) bieden wij behandeling en begeleiding aan kinderen van 3 tot 8 jaar.

De begeleiders werken zowel één-op-één met de kinderen als in groepsverband. Voor elk kind wordt een Individueel Educatie Plan (IEP) op maat gemaakt. Hier staan de individuele leerdoelen, de ontwikkeling van het kind en het huidig functioneren in beschreven. Aan de hand van het IEP wordt er bepaald wat er nodig is voor het kind en hoe het traject eruit komt te zien.

Daarbij biedt het ABA Huis ouderbegeleiding aan ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn. Daarnaast kunnen zorgprofessionals met een hulpvraag binnen het onderwijs ook bij ons terecht. Het ABA Huis biedt individuele begeleiding aan kinderen op school en begeleiding aan leerkrachten. Dit doen wij in het regulier basisonderwijs, in het speciaal (basis)onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs.

Het ABA Huis heeft alles onder één dak en alles in huis om kinderen de juiste context en mogelijkheden te bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Want iéder kind kan zich ontwikkelen én heeft hier recht op.