De Noorderhoeve / Stichting de Linde

Locatie:
Schoorl
hb

Wij zijn een agrarisch leer-werkbedrijf met woonplekken

​Bij ons staat de vitaliteit van mensen, dieren en aarde voorop. We bieden een leuke (woon)werkplek aan zestig mensen met een langdurige zorgvraag en 20 leer-werkplekken voor mensen die willen doorstromen naar een opleiding of een baan. Door het contact met de dieren, planten en natuur kunnen mensen bouwen aan zelfvertrouwen, zelfrespect en nieuwe kansen in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, die een bijdrage levert aan de boerderij, zelf kan groeien aan het werk dat hij of zij doet. Daarbij hebben we respect voor elkaars anderszijn.

 We werken vanuit de antroposofische visie. In de landbouw is dat zichtbaar in de biologisch-dynamische aanpak. In het dagelijks werk, bij de begeleiding in het wonen en in onze cultuur is de antroposofische kijk op plant, dier, mens en aarde ook herkenbaar.

Bij alles wat wij doen, staat de landbouw centraal​

 Dagelijks produceren we boerenzuivel, kaas, vlees, eieren, groente en fruit met het Demeter-keurmerk. De producten worden regionaal afgezet en verkocht in eigen winkel. Op en rond de landerijen ontwikkelen we natuur door de aanleg van kruidenrijke slootkanten, moerasbermen, paddenpoelen, natuurbos met wandelpaden en broedplaatsen voor uilen, ijsvogels en andere vogelsoorten. Op 't Grote Heklaantje onderhouden we een waterberging.

 De boeren, hulpboeren en jongeren in opleiding dragen hun kennis en ervaring uit doormiddel van rondleidingen, gastlessen, meewerkdagen en schooltuintjes. Dankzij de gastvrije sfeer is de Noorderhoeve een trekpleister voor stagiaires, scholieren, toeristen, natuurliefhebbers en stadsmensen.