Educura

Locatie:
Halsteren
Landschap met een molen

Educura biedt specialistische begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met allerlei soorten ontwikkelingsproblematiek; te denken aan een autismespectrumstoornis, gedragsproblemen of ADHD.