Twee mensen in gesprek

Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Primair voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunen we mensen in combinatie met een verstandelijke beperking met diagnoses als autisme, niet-aangeboren hersenletsel en dementie.

Ons doel? Een levensloopgerichte en passende leef- en werkomgeving bieden met vele vormen van thuisondersteuning en ambulante begeleiding, thuiswonenden ondersteunen en mantelzorgers ontlasten. Onze uitgangspunten? De wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Ook zij maken deel uit van de maatschappij. Dit gaan we doen door het bieden van liefdevolle zorg, door bevlogen medewerkers in een veilig klimaat voor iedereen. 

Dat is Severinus: bijzonder in samenleven.