Stichting De Schutse

Locatie:
Kesteren
vrolijke personen

De Schutse is een kleine, landelijk opererende, identiteitsgebonden gehandicaptenzorgorganisatie.

Wij bieden dagactiviteiten, woonzorg en logeeropvang aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we op grond van Gods Woord. We werken samen aan goede zorg ten dienste van onze bewoners en deelnemers... want daar doen we 't voor!