Stichting Juutsom

Locatie:
Waterlandkerkje
Kaart van Nederland

Juutsom biedt wonen, logeeropvang, dagbesteding voor kinderen en dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke en/of psychische beperking.