Unal Zorg

Locatie:
Amsterdam
Unal Zorg hoofdbeeld

Unalzorg is een WTZi-erkende zorgaanbieder, gespecialiseerd in de zorg en behandeling van kinderen en volwassenen met multiproblematiek. Veel cliënten zijn van allochtone afkomst. Wij kunnen hen snel de juiste hulp bieden dankzij onze interculturele werkwijze en ons multiculturele team hoogopgeleide hulpverleners. Onze missie en visie is: iedereen heeft recht op een betekenisvol en waardevol leven. 

EFFECTIEVE INTEGRALE AANPAK EN MAATWERK

Wij hebben de juiste expertise en hoogopgeleide medewerkers in huis om adequaat met multiproblematiek en culturele diversiteit om te gaan. Onze behandelaars zijn bevoegd en bekwaam om diagnostiek uit te voeren. Daarbij kijken wij niet alleen naar de problemen van de cliënt, maar ook naar het gezin of sociale netwerk waartoe hij behoort. Deze directe naasten betrekken wij nauw bij onze ondersteuning en begeleiding van de cliënt. 

EFFICIËNT ORGANISEREN, MAAR NIET RIGIDE

Wij organiseren onze zorg efficiënt, maar zijn niet rigide in de uitvoering daarvan. Flexibiliteit is nodig om echt maatwerk te kunnen leveren. Om snel in te kunnen spelen op veranderende behoeftes van cliënten en hun ouders of verzorgers. En om rekening te kunnen houden met individuele wensen. Cliënten vertrouwen ons eerder, omdat zij merken dat wij er echt voor hen zijn. 

“Rekening houden met de cultuur van allochtone cliënten is essentieel voor effectieve zorgverlening” 

UNALZORG BIEDT:

  • Ambulant gezinswerk: praktische hulp thuis
  • Intensieve Gezinsbehandeling en diagnostiek (IG)
  • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
  • Onderwijsondersteuning en zelfredzaamheid jeugd (4-23 jaar) 
  • Ambulante ondersteuning volwassenen (Wmo, Wlz)
  • Psychodiagnostiek (jeugd, volwassenen)

“Met ons steuntje in de rug kunnen cliënten en hun ouders of verzorgers uiteindelijk weer samen zelfstandig functioneren”